11.2.2014

Tärkeintä on kohtaaminen

Anne Pyykkönen, projektipäällikkö, oSallisuushanke Salli
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry


Olemme oSallisuushanke Sallissa kuulleet nuorten aikuisten ja aikuisten työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ihmisten kokemuksia palvelujärjestelmästä. Keskiössä ovat olleet kuntien sosiaalipalvelut, Kelan ja te -toimiston palvelut.

Kokemusten mukaan tärkeintä oman tilanteen kohentumisessa on ollut se, miten on tullut kohdatuksi ja kohdelluksi palveluissa asioidessaan. Arvostava ja kannustava työntekijä, jonka kanssa on pystynyt rakentamaan luottamuksellisen suhteen, on parhaimmillaan auttanut saamaan ihmisen elämän raiteilleen.

Uusia polkuja on löytynyt. On ollut tärkeää, että on tullut kohdatuksi ihmisenä ihmisen kanssa.

On hyvä, että verkkoasiointia kehitetään. Se helpottaa monen ihmisen ja organisaation arkea.
On kuitenkin tärkeää muistaa, että elämän vaikeissa tilanteissa me ihmiset tarvitsemme koneen sijaan kasvoja ja sydäntä.

Palveluja uudistetaan ja kehitetään koko ajan. Tiukassakin taloudellisessa tilanteessa on tärkeää satsata resursseja siihen, että ihmisillä on mahdollisuus asioida palvelujärjestelmässä ihmisen kanssa, kasvotusten. Edellytyksenä on riittävä määrä työntekijöitä, joilla on mahdollisuus antaa aikaa kohtaamisille niin virastoissa kuin ihmisten arkiympäristöissäkin.

Anne Pyykkönen
Projektipäällikkö
oSallisuushanke Salli
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti