5.12.2014

Osallisuus konkretisoituu omissa kokemuksissamme!

Karita Laurell, Osallisuushanke Salli
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Aloitin työskentelyni oSallisuushanke Sallissa ensin  sosiaalipedagogiikan maisteriopintoihini
sisältyvässä  harjoittelussa. Osallisuuden ollessa sosiaalipedagogiikan  keskeisimpiä kiinnostuksen kohteita harjoittelupaikka hankkeessa istuikin kuin nenä päähän. Tulin Salliin mukaan hankkeen loppumetreillä, mutta itselleni antoisinta on ollut, ettei hankkeessa vain viimeisteltykään jo tehtyä työtä, vaan olen saanut olla mukana myös uuden kehittämisessä ja harjoittelun jälkeen vielä jatkaa työskentelyä erityisesti Asukkaiden marraskuun parissa.

Pohjois-Karjalan sote-hanke, eli Siun Sote, kutsui Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen mukaan toteuttamaan Asukkaiden marraskuun työvaihetta. Asukkaiden marraskuussa Pohjois-Karjalan ja Heinäveden asukkailta kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä varten palautetta sote-palvelujen nykytilasta.

Asukkaiden marraskuu on ollut itselleni ennen kaikkea ajatuksia herättävä oppimiskokemus. Palautteenkeruuta varten onkin ollut mielenkiintoista pohtia mahdollisimman monia asukkaita tavoittavia osallistumismahdollisuuksia. Koin itse roolimme ikään kuin asukkaiden ja sote-palvelujen välillä tapahtuvan kohtaamisen mahdollistajana, jossa on erityisen tärkeää, miten asukkaat kohdataan.

Vaikka siis Asukkaiden marraskuun myötä olen ennemminkin oppinut uutta, on se minulle myös mahdollistanut ”koulun penkillä” opitun hyödyntämistä käytännön työssä. Sosiaalipedagogiikan opintojen myötä opitusta tällä matkalla on ollut tärkeää muistaa, ettei osallisuus koostu pelkästään osallistumisesta, vaan yksilön oma kokemus osallisuudesta on erityisesti merkityksellistä. Ulkopuolelta ei siis osallisuutta voi pakottaa, vaan ympäröivien rakenteiden ja yhteisön tulee mahdollistaa osallisuus. Viime kädessä osallistumisen kautta osallisuus konkretisoituu omissa kokemuksissamme.

On ollut upea tilaisuus päästä Asukkaiden marraskuun toteuttamiseen mukaan, ja on ollut innostavaa nähdä, miten Pohjois-Karjalassa tällaiseen kehittämiseen yhteistyöllä on rohkeasti tartuttu, ja miten myös aihe on näin harmaanakin ajanjaksona saanut asukkaat liikkeelle ja kokemuksia sote-palveluista halutaan jakaa.Asukkaiden marraskuussa kerätty palaute palvelujen nykytilasta viedään eteenpäin palvelujen kehittämistyöhön, ja Asukkaiden marraskuu on siis osuus suurempaa prosessinomaista kokonaisuutta. Uskon kuitenkin, että Asukkaiden marraskuu on ollut sote-palvelujen osalta merkittävä keskustelun avaaja kohti uudenlaista palvelujen käyttäjät palvelujen kehittämiseen mukaan ottavaa kulttuuria. Voi olla, että sote-palvelujen kehittämisessä osallisuuden toteutumiseen kokemuksien tasolla on vielä matkaa, mutta mielenkiintoistahan tässä onkin aika ajoin pysähtyä itsekin - ja itse kukin - pohtimaan, olenko minä osallinen sote-palvelujen kehittämisessä?

Karita Laurell
Osallisuushanke Salli


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti