20.1.2015

Järjestöstrategia vastaa muutokseen

Katja Asikainen, järjestökehittäjä
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys vetää Pohjois-Karjalan yhteisen järjestöstrategia-projektia. Järjestöstrategiaa työstetään 1.12.2014–30.4.2015 ja valmiin strategian on tarkoitus nähdä päivänvalo kesäkuussa 2015.

Edellisen kerran järjestöt ovat koonneet yhteiset tavoitteensa koko maakunnan kattavasti, kun vuonna 2007 tehtiin hyvinvointialan järjestöstrategia. Kyseessä oli tuolloin ensimmäinen maakunnallinen järjestöjen yhteinen tahdonilmaus valtakunnassa.

Nyt tehtävä järjestöstrategia konkretisoi järjestöjen osalta maakuntaohjelmassa 2014–2017 esitettyjä tavoitteita, vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja niistä syntyviin kehittämistarpeisiin hyvinvoinnin näkökulmasta. Mukaan kutsutaan kaikki pohjoiskarjalaiset järjestöt! 

Miksi järjestöstrategiaa sitten tarvitaan?

Haluan ajatella strategian olevan pohjoiskarjalaisen järjestökentän yhteinen visio ja yhteisen tahtotilan julistus joka kertoo järjestöjen monipuolisesta työstä ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistäjänä.

Järjestöjen toimintaympäristö muuttuu hurjaa vauhtia. On kunta- ja sote-uudistusta, väestö ikääntyy, teknologia on tullut palveluihin ja viestintäämme, ympäristön tila heikkenee ja elämme yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa. Kaikki muu muuttuu, muuttuvatko järjestötkin? Tätä pohdintaa yhdistystoimijoiden mielissä järjestöstrategia-projekti haluaa lisätä.

Järjestöstrategiasta ei tehdä vain yhtä yleistason maailmaparannusohjelmaa yhdistysten hyllyihin pölyttymään. Haemme tositarkoituksella yhteistä näkemystä Pohjois-Karjalan järjestökentän tulevaisuudesta ja tavoitteista. Strategia toimii valmistuttuaan työvälineenä järjestöille, kunnille ja muille hyvinvointialan toimijoille. Jotta kunnilla olisi tieto, mitä ne voisivat tehdä järjestötoiminnan kehittämiseksi. Jotta yhdistykset löytäisivät nykyistä helpommin yhteistyön paikkoja ja jotta olisi konkreettisia ideoita miten lähteä uudistamaan oman yhdistyksen toimintaa.

Lisätietoa Järjestöstrategiasta 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti