13.3.2015

Yksin ei maailmaa muuteta

Tanja  Saukkonen, projektikehittäjä, oSallisuushanke Salli
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry


Yksin ei maailmaa muuteta, mieluummin kannattaa kokeilla isommalla porukalla. Ei kuitenkaan aivan maailman muutosta tavoiteltu, kun Joensuun Kansalaistalon toimijat ja Joensuun kaupungin aikuissosiaalityö istahtivat yhteisen pöydän äärelle marraskuussa 2014. Iso teema pöytään kuitenkin kannettiin.

Keskusteluun nostettiin toimeentulotukikysymykset. Porukalla lähdettiin pohtimaan, kuinka toimeentulotukeen liittyviä asioita voitaisiin kehittää. Ryhmä, joka nimesi itsensä Sossufoorumiksi, käy vuoropuhelua eritasoisista toimeentulotuen pulmakohdista. Ryhmä kysyy ja keskustelee niin teknisistä toimeentulotukipäätösten rakenteista kuin myös laajemmista sosiaalityön asiakkuutta koskevista asioista ja palautteesta.

Sossufoorumin tavoitteena on viedä toimeentulotukeen liittyviä kysymyksiä julkiseen keskusteluun. Keskustelun toivotaan normalisoivan puhetta toimeentulotuen hakijoista ja toimeentulotuen saamisen yleisyydestä. Toimeentulotukeen liittyvä keskustelu nähdään tärkeänä, sillä asia koskettaa lukuisia alueen asukkaita: vuonna 2013 toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli Pohjois-Karjalassa yli 9600 ja Joensuussa yli 5300. Prosentuaalisesti toimeentulotukea saaneita henkilöitä kyseisen vuoden aikana oli 10,3 % asukkaista Joensuussa (lähde: SOTKAnet).

Se, miten, missä ja miksi foorumi sai alkunsa, juontaa juurensa useiden vuosien mittaiseen osallisuuden saralla tehtävään kehittämistyöhön, jota eri yhteistyökumppanuuksissa ja toimintaympäristöissä on tehty. Taustalta löytyvät mm. asiakasosallisuuden kehittämistyöhön lukeutuvat aikuissosiaalityön asiakaspalautepäivät sekä Joensuun Kansalaistalolla järjestetyt toimeentulotuen kyselytunnit. Nämä kehittämiskokeilut tiivistivät yhteistyötä ja herättivät pohdinnan, kuinka toimeentulotukeen liittyvää kehittämistyötä voisi syventää ja tiivistää.

Sossufoorumi on tiensä alkumetreillä, ja tiessä riittää mittaa. Pienin mutta innokkain yhteistyön askelin foorumi kuinkin jatkaa ja kehittää toimintaansa kuluvan vuoden aikana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti