8.8.2014

Asiantuntijalla on asiaa

Elina Pajula, toiminnanjohtaja
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Sosiaalinen media jakaa riemuissaan asiantuntijaohjeita: näin menet lomalle, näin olet lomalla, näin palaat lomalta, näin välttelet kaikenlaista ahdistusta. Asiantuntija auttaa!

Lomalle mentäessä asiantuntija osasi opastaa työmäärän vähittäiseen vähentämiseen, jotta lomasta saisi parhaan mahdollisen tehon irti.  Lomalla asiantuntija neuvoi miten lomaa vietetään oikeaoppisesti, jotta loman tuntu on oikeanlainen eikä aika kulu hukkaan eivätkä varsinkaan perheonni ja parisuhde vaarannu. Loman loppuessa asiantuntija iltapäivälehdessä kertoo, miten lomalta kuuluu palata. Mikä on oikea tapa viettää ensimmäiset työpäivät, miten kohdataan työyhteisö ja käsitellään työhönpaluuahdistusta.

Wikipedian mukaan asiantuntija on henkilö, jolla on kanssaihmisiään selvästi perusteellisemmat ja laajemmat tiedot joltakin alalta. Tällöin asiantuntija pystyy usein tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä tehokkaasti. Asiantuntijassa yhdistyvät tieto, kokemukset ja ilmaisukyky. Kokemuksia tarvitaan tiedon oikeaan käyttöön ja soveltamiseen. Mitä enemmän asiantuntijuus perustuu omakohtaisiin kokemuksiin yhdistyneenä hankitun tiedon perusteelliseen sisäistymiseen, sitä parempi perusta on asiantuntijuudella. Asiantuntijuus on taitoa, joka kehittyy pitkällisen kokemuksen ja sisäistyneen tiedon myötä.

Asiantuntijuutta tarvitaan. Monimutkaisessa yhteiskunnassa mm palvelujen kehittäminen edellyttää ihmisiä, joilla on perusteelliset ja laajat tiedot sekä kyky tunnistaa ongelmia ja ratkaista niitä. Oma kokemus palveluista ei myöskään ole pahitteeksi niitä kehitettäessä. Aliarvostettua asiantuntijuutta on ymmärrys etsiä ja kehittää aktiivisesti keinoja, joilla palveluja käyttävät ihmiset – oman elämänsä parhaat asiantuntijat – saavat äänensä kuuluviin ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen.

Lomalla oli itse asiassa virkistävää lukea asiantuntijan neuvoja. Vastuuta loman sujumisesta ei vain voinut siirtää kenellekään vaan se oli kannettava ihan itse!

Meillä on paljon puhetta osallisuudesta ja oman vastuun lisäämisen tarpeesta. Omaa vastuuta voi ottaa täysipainoisesti vain, jos on aito mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun.

Pohjois-Karjalassa otetaan tällä hetkellä isoja askelia sosiaali- ja terveyspalvelujen maakunnallisen sote- tuotantomallin kehittämisessä. Tähän prosessiin on tärkeää osallistaa monipuolinen asiantuntijuus: sosiaali- ja terveys, virkamiehet ja luottamushenkilöt, tutkimus ja koulutus, järjestöt ja kansalaistoiminta. Monitoimijainen asiantuntijuus sitouttaa, osallistaa ja rakentaa uskoa tulevaisuuteen. Tilan antaminen ja menetelmien kehittäminen ihmisen oman äänen kuulumiselle kasvattaa meitä kaikkia omaan ja yhteiseen vastuuseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti